ภาษาญัฮกุรแก้ไข

รูปแบบอื่นแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

ร่วมเชื้อสายกับภาษามอญ မသုန် (มสุน์)

การออกเสียงแก้ไข

เลขแก้ไข

ชูน

  1. ห้า