ครึ่งเสี้ยว

ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

ครึ่งเสี้ยว

  1. ส่วนที่เล็กกว่าครึ่ง
    พอเลยแรม ๘ ค่ำไป เราก็จะเห็นพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
  2. ครึ่งของเสี้ยว
    เอาแตงโมมาเสี้ยวหนึ่ง แบ่งให้น้องไปครึ่งเสี้ยว

อ้างอิงแก้ไข

  • ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม ๑, หน้า ๒๙