ภาษาบาลีแก้ไข

รูปแบบอื่นแก้ไข

คำนามแก้ไข

กุล ก.

  1. ตระกูล

การผันรูปแก้ไข