ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย:กุน-ละ-บุด

คำนามแก้ไข

กุลบุตร

  1. ลูกชายผู้มีตระกูล