ภาษาฮินดีแก้ไข

คำนามแก้ไข

वंश (วํศฺ)

  1. ครอบครัว