ภาษาฮินดีแก้ไข

คำนามแก้ไข

ज़मीन (ซมีนฺ)

  1. ดินแดน