ภาษาฮินดีแก้ไข

คำนามแก้ไข

पृथ्वी (ปฺฤถฺวี)

  1. โลก