ภาษาเนปาลแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

चित्त (จิตฺต)

 1. จิต, ความคิด
 2. ความรู้สึก, อารมณ์
 3. ความเห็นใจ, ความกรุณา

อ้างอิงแก้ไข

ภาษาบาลีแก้ไข

คำนามแก้ไข

चित्त ก.

 1. รูปอักษรเทวนาครีของ จิตฺต (จิตใจ)

การผันรูปแก้ไข

คำนามแก้ไข

चित्त ช.

 1. รูปอักษรเทวนาครีของ จิตฺต (เดือนห้า)

การผันรูปแก้ไข

ภาษาสันสกฤตแก้ไข

คำนามแก้ไข

चित्त (จิตฺตก.

 1. ความคิด
 2. การสะท้อน
 3. จินตนาการ
 4. ความตั้งใจ, ความปรารถนา
 5. ความจำ, ความระลึกได้
 6. ปัญญา
 7. เหตุผล
 8. ใจ

คำสืบทอดแก้ไข

ภาษาฮินดีแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

จากภาษาสันสกฤต चित्त (จิตฺต)

คำนามแก้ไข

चित्त (cittช.

 1. จิต (ความคิด)
 2. ใจ (หัวใจ)

คำพ้องความแก้ไข