ภาษาฮีบรูแก้ไข

คำนามแก้ไข

אצבע (étsba)ญ.

  1. นิ้ว