% U+0025, %
PERCENT SIGN
$
[U+0024]
Basic Latin &
[U+0026]

ข้ามภาษา แก้ไข

รากศัพท์ แก้ไข

จาก o/c, จาก No/c, ซึ่งเป็นการย่อของภาษาอิตาลี numero per cento (จำนวนต่อหนึ่งร้อย)

สัญลักษณ์ แก้ไข

%

  1. เปอร์เซ็นต์, ร้อยละ
  2. (การคอมพิวเตอร์) ใช้เป็นอักขระตัวแทน (wildcard) ในการสืบค้นฐานข้อมูลเอสคิวแอล
  3. (การคอมพิวเตอร์) หารเอาเศษ