ดูเพิ่ม: xun, xún, และ xūn

ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

xùn (xun4, จู้อิน ㄒㄩㄣˋ)

 1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 3. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𠊫𠊫
 4. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 5. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𠹀𠹀
 6. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 7. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 8. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 9. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 10. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𡿼𡿼
 11. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 12. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 13. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 14. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢏤𢏤
 15. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 16. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢙏
 17. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 18. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 19. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 20. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 21. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 22. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 23. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 24. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣹯𣹯
 25. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 26. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 27. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 28. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 29. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 30. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 31. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 32. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 33. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦫯𦫯
 34. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 35. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 36. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 37. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 38. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 39. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 40. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧥿𧥿
 41. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 42. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 43. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧸩𧸩
 44. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 45. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 46. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 迿迿
 47. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 48. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 49. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 50. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 51. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 52. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨺮𨺮
 53. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩊻𩊻
 54. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 55. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩠇
 56. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩠇𩠇
 57. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩷰𩷰
 58. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩾄𩾄
 59. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩾧𩾧
 60. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𱉾
 61. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𱊛
 62. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𪇑𪇑