ภาษาเวลส์ แก้ไข

รากศัพท์ แก้ไข

สืบทอดจากภาษาเวลส์กลาง wy, จากภาษาเวลส์เก่า ui, จากภาษาเคลติกดั้งเดิม *āwyom, จากภาษาอินโด-ยูโรเปียนดั้งเดิม *h₂ōwyóm.

การออกเสียง แก้ไข

คำนาม แก้ไข

wy ช. (พหูพจน์ wyau)

  1. ไข่

การกลายรูป แก้ไข

การกลายรูปภาษาเวลส์
ราก อ่อน นาสิก เติม h
wy คงเดิม คงเดิม hwy
หมายเหตุ: รูปเหล่านี้บางส่วนอาจเป็นการสันนิษฐาน มิใช่ว่าทุกรูปที่เป็นไปได้จะเกิดขึ้นจริง

ลูกคำ แก้ไข

ภาษาโปแลนด์ แก้ไข

รากศัพท์ แก้ไข

สืบทอดจากภาษาสลาวิกดั้งเดิม *vy, จากภาษาอินโด-ยูโรเปียนดั้งเดิม *wos.

การออกเสียง แก้ไข

คำสรรพนาม แก้ไข

wy

  1. คุณ (สรรพนามบุรุษที่สองพหูพจน์, ใช้สำหรับคนที่รู้จักหรือมีอายุน้อยกว่า)

อ่านเพิ่ม แก้ไข

  • wy in Polish dictionaries at PWN