ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

wan (จู้อิน ˙ㄨㄢ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ wān.
  5. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ wán.
  6. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ wǎn.
  7. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ wàn.

ภาษาอะตงแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

จากภาษาอังกฤษ one

การออกเสียงแก้ไข

เลขแก้ไข

wan (อักษรเบงกอล ৱান)

  1. หนึ่ง

คำพ้องความแก้ไข