ภาษากวางตุ้งแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

wan5

  1. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ