ภาษาเช็กแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

tuk แม่แบบ:ชายไม่มีชีวิต

  1. ไขมัน

การผันแก้ไข