ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

tuǒ (tuo3tuo3, จู้อิน ㄊㄨㄛˇ)

 1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𡐏
 2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 3. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𡛵
 4. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 5. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 6. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 7. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 8. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 9. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢓰
 10. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 11. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 12. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 13. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 14. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ ,
 15. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣟁
 16. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣷿
 17. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤱧
 18. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤹢
 19. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 20. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 21. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦝦
 22. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 23. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 24. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𫍙
 25. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨁡
 26. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰹀
 27. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨲉
 28. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨺖
 29. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 30. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 31. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 32. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𱉻