ดูเพิ่ม: tuo, tuò, tuó, และ tuō

ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

tuǒ (tuo3, จู้อิน ㄊㄨㄛˇ)

 1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𡐏𡐏
 2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 3. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𡛵𡛵
 4. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 5. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 6. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 7. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 8. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 9. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢓰𢓰
 10. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 11. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 12. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 13. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 14. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ ,
 15. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣟁𣟁
 16. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣷿𣷿
 17. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤱧𤱧
 18. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤹢𤹢
 19. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 20. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 21. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦝦𦝦
 22. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 23. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 24. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𫍙
 25. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨁡𨁡
 26. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰹀
 27. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨲉𨲉
 28. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨺖𨺖
 29. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 30. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 31. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 32. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𱉻