ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

tuo3 (จู้อิน ㄊㄨㄛˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ tuǒ