ดูเพิ่ม: tuo, tuó, tuō, และ tuǒ

ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

tuò (tuo4, จู้อิน ㄊㄨㄛˋ)

 1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 3. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 4. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 5. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 6. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣗸𣗸
 7. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣟄𣟄
 8. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 9. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣮆𣮆
 10. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 11. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 12. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤗙𤗙
 13. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥩀𥩀
 14. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 15. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 16. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦚈𦚈
 17. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 18. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 19. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧜲𧜲
 20. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧿧𧿧
 21. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 22. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨂫𨂫
 23. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩅡𩅡
 24. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩱾𩱾
 25. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 26. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ