ดูเพิ่ม: tun, tùn, tūn, และ tǔn

ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

tún (tun2tun2, จู้อิน ㄊㄨㄣˊ)

 1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𠭿
 2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 3. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 4. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𡉒
 5. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 6. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 7. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 8. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 9. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 10. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 11. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 12. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 13. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 14. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 15. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 16. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 17. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥴫
 18. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥸵
 19. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 20. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦍓
 21. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 22. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦜴
 23. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦟓
 24. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 25. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 26. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 27. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 28. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧰭
 29. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 30. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 31. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰹸
 32. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 33. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨔡
 34. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨙲
 35. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨳘
 36. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩂄
 37. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 38. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩖤
 39. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 40. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 41. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 42. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 43. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𪌋
 44. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𪎴
 45. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𪎶