ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

tun2 (จู้อิน ㄊㄨㄣˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ tún