ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

tun2 (จู้อิน ㄊㄨㄣˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ tún