ภาษาอังกฤษ แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

คำกริยา แก้ไข

study (ปัจจุบันกาลเอกพจน์บุรุษที่สาม stud, พาร์ทิซิเพิลปัจจุบันกาล ies, อดีตกาลและพาร์ทิซิเพิลอดีตกาล studied) (ซตัดดี)

  1. ศึกษา
    The man had studied the most difficult texts; he had become very erudite, yet he did not comprehend and absorb what he had learned.
    ชายคนนั้นได้ศึกษางานเขียนที่ยากที่สุด เขาได้กลายเป็นคนซึ่งคงแก่เรียนมาก แต่ว่าไม่ได้เข้าใจหรือซึมซับสิ่งที่เรียนไปเลย
  2. วิเคราะห์, พิจารณา

คำนาม แก้ไข

study (นับได้และนับไม่ได้, พหูพจน์ studies) (ซตัดดี)

  1. การศึกษา, การวิเคราะห์, การตรวจสอบ
  2. รายงานการศึกษา, รายงานการค้นคว้า
  3. ห้องค้นคว้า