ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

study (ปัจจุบันกาลสามัญเอกพจน์บุรุษที่สาม stud, ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ ies, อดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ studied) (ซตัดดี)

  1. ศึกษา
    The man had studied the most difficult texts; he had become very erudite, yet he did not comprehend and absorb what he had learned.
    ชายคนนั้นได้ศึกษางานเขียนที่ยากที่สุด เขาได้กลายเป็นคนซึ่งคงแก่เรียนมาก แต่ว่าไม่ได้เข้าใจหรือซึมซับสิ่งที่เรียนไปเลย
  2. วิเคราะห์, พิจารณา

คำนามแก้ไข

study (นับได้และนับไม่ได้, พหูพจน์ studies) (ซตัดดี)

  1. การศึกษา, การวิเคราะห์, การตรวจสอบ
  2. รายงานการศึกษา, รายงานการค้นคว้า
  3. ห้องค้นคว้า