ภาษาเอสเปรันโตแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

solido (โสลีโด) (เอกพจน์กรรมการก solidon, พหูพจน์ solidoj, พหูพจน์กรรมการก solidojn)

  1. ของแข็ง