ภาษาเอสเปรันโตแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

solidon (โสลีโดน)

  1. เอกพจน์กรรมการกของ solido (โสลีโด)