ภาษาเอสเปรันโตแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

solidojn (โสลีโดยน)

  1. พหูพจน์กรรมการกของ solido (โสลีโด)