ภาษาอังกฤษแก้ไข

เลขภาษาอังกฤษ
 <  15 16 17  > 
    เชิงการนับ : sixteen
    เชิงอันดับที่ : sixteenth
    ตัวคูณ : sixteenfold

การออกเสียงแก้ไข

เลขแก้ไข

sixteen

  1. สิบหก