ภาษาอังกฤษแก้ไข

เลขภาษาอังกฤษ
 <  16 17 18  > 
    เชิงการนับ : seventeen
    เชิงอันดับที่ : seventeenth
    ตัวคูณ : seventeenfold

การออกเสียงแก้ไข

เลขแก้ไข

seventeen

  1. สิบเจ็ด