ภาษาอังกฤษแก้ไข

เลขภาษาอังกฤษ
 <  17 18 19  > 
    เชิงการนับ : eighteen
    เชิงอันดับที่ : eighteenth
    ตัวคูณ : eighteenfold

การออกเสียงแก้ไข

เลขแก้ไข

eighteen

  1. สิบแปด