ภาษาอังกฤษแก้ไข

เลขภาษาอังกฤษ
 <  14 15 16  > 
    เชิงการนับ : fifteen
    เชิงอันดับที่ : fifteenth
    ตัวคูณ : fifteenfold

การออกเสียงแก้ไข

เลขแก้ไข

fifteen

  1. สิบห้า