ภาษาอังกฤษแก้ไข

เลขภาษาอังกฤษ
 <  13 14 15  > 
    เชิงการนับ : fourteen
    เชิงอันดับที่ : fourteenth
    ตัวคูณ : fourteenfold

การออกเสียงแก้ไข

เลขแก้ไข

fourteen

  1. สิบสี่