ภาษาอังกฤษแก้ไข

เลขภาษาอังกฤษ
 <  12 13 14  > 
    เชิงการนับ : thirteen
    เชิงอันดับที่ : thirteenth
    ตัวคูณ : thirteenfold

การออกเสียงแก้ไข

เลขแก้ไข

thirteen

  1. สิบสาม