ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

(จู้อิน ㄙㄚ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  3. การถอดอักษรแบบพินอินของ

ภาษาบาลีแก้ไข

คำนามแก้ไข

 ญ.

  1. อีกรูปหนึ่งของ สา

การผันรูปแก้ไข