ดูเพิ่ม: sa, , , และ

ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

(sa4sa4, จู้อิน ㄙㄚˋ)

 1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𠎷
 3. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 4. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𠦃
 5. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𠱡
 6. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𠿓
 7. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𡐥
 8. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𡒁
 9. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 10. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢓔
 11. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢕬
 12. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢫬
 13. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 14. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢶍
 15. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢻨
 16. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 17. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣀯
 18. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣘤
 19. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣜂
 20. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 21. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 22. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 23. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 24. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 25. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥵯
 26. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 27. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥻦
 28. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 29. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦠿
 30. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 31. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 32. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 33. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦻅
 34. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦼧
 35. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 36. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧀕
 37. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 38. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 39. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 40. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 41. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧭝
 42. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 趿
 43. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨃛
 44. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨆂
 45. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 46. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 47. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 48. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨷆
 49. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 50. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩆅
 51. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩐅
 52. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 53. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 54. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 55. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩗉
 56. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩗞
 57. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 58. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩣞