ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

sa4 (จู้อิน ㄙㄚˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ