ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

re (จู้อิน ˙ㄖㄜ)

  1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .

ภาษาฟรียูลีแก้ไข

คำนามแก้ไข

re ช.

  1. กษัตริย์, พระราชา

ภาษาอิตาลีแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

re ช. (invariable, เพศหญิง regina)

  1. กษัตริย์, พระราชา
  2. (หมากรุก) พระราชา