ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำบุพบทแก้ไข

per

  1. โดย
  2. ต่อ
    50 kilometer per hour.
    50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง


ภาษาอิตาลีแก้ไข

คำบุพบทแก้ไข

per

  1. สำหรับ
  2. โดย
  3. กับ