ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

niě (จู้อิน ㄋㄧㄝˇ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𠈊
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ