ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

niè (จู้อิน ㄋㄧㄝˋ)

 1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 5. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 6. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 7. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 8. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 9. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𠶿
 10. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 11. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 12. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 13. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 14. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 15. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 16. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 17. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𡆣
 18. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 19. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𡇄
 20. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 21. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 22. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 23. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 24. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𡍤
 25. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 26. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 27. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 28. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 29. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 30. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𡰆
 31. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𡴎
 32. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 33. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𡶫
 34. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𡸣
 35. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 36. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 37. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 38. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𡾦
 39. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𡾲
 40. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𡿖
 41. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𡿗
 42. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 43. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 44. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢈸
 45. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 46. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢬴
 47. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 48. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 49. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 50. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 51. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 52. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣀳
 53. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣌍
 54. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 55. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 56. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 57. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 58. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣙗
 59. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 60. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣯭
 61. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣰼
 62. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 63. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 64. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 65. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 66. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 67. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤭂
 68. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤴘
 69. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 70. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤶚
 71. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤷈
 72. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤸏
 73. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤺐
 74. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 75. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥔄
 76. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 77. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 78. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥬞
 79. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥬬
 80. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥭙
 81. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥮤
 82. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 83. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 84. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 85. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 86. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦈙
 87. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦄌
 88. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 89. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 90. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 91. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 92. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦘒
 93. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦛠
 94. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦞆
 95. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦣀
 96. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 97. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 98. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 99. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦯖
 100. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 101. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦵐
 102. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧁈
 103. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 104. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧋖
 105. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 106. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 107. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧞍
 108. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 109. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 110. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 111. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧻼
 112. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 113. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 114. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 115. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 116. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨊞
 117. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 118. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨙓
 119. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 120. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 121. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 122. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 123. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 124. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 125. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 126. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 127. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 128. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 129. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨱺
 130. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨲀
 131. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 132. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨶠
 133. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 134. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 135. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨻄
 136. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩋏
 137. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩐭
 138. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩒕
 139. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 140. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩖁
 141. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 142. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 143. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩣘
 144. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 145. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 146. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 147. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 148. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𪌊
 149. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𪎃
 150. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𪎅
 151. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 152. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𪘎