ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

nào (จู้อิน ㄋㄠˋ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  5. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  6. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  7. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  8. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  9. การถอดอักษรแบบพินอินของ

ภาษาเวียดนามแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำสรรพนามแก้ไข

nào (หฺน่าว)

  1. ที่