ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

nao4 (จู้อิน ㄋㄠˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ nào