ภาษาฝรั่งเศสแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

mourir

  1. ตาย