ภาษาโปแลนด์ แก้ไข

การอ่านออกเสียง แก้ไข

คำนาม แก้ไข

mięso ก.

  1. เนื้อสัตว์

การผันรูป แก้ไข