ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

mié (จู้อิน ㄇㄧㄝˊ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥄲