ดูเพิ่ม: mie, mié, และ miē

ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

miè (mie4, จู้อิน ㄇㄧㄝˋ)

 1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 3. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 4. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 5. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 6. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 7. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 8. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 9. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 10. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 11. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 12. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 13. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 14. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 15. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰴕
 16. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰿃
 17. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𱈙
 18. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𮭤
 19. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ