ดูเพิ่ม: miè, mié, และ miē

ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

mie (mie5mie0, จู้อิน ˙ㄇㄧㄝ)

  1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ miē.
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ mié.
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ miè.