ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

mie (จู้อิน ˙ㄇㄧㄝ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ miē
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ mié
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ miè
ดึงข้อมูลจาก "https://th.wiktionary.org/w/index.php?title=mie&oldid=785522"