ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

mie4 (จู้อิน ㄇㄧㄝˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ miè