ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

mie2 (จู้อิน ㄇㄧㄝˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ mié