ภาษาตากาล็อกแก้ไข

คำนามแก้ไข

mata

  1. ตา (อวัยวะ)

ภาษามาเลย์แก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

จากภาษามาเลย์อิกดั้งเดิม *mata, จากภาษามาลาโย-พอลินีเชียนดั้งเดิม *mata, จากภาษาออสโตรนีเซียนดั้งเดิม *maCa

คำนามแก้ไข

mata (ยาวี مات‎, พหูพจน์ mata-mata, สัมพันธการกบุคคลที่หนึ่งไม่ทางการ mataku, สัมพันธการกบุคคลที่สองไม่ทางการ matamu, สัมพันธการกบุคคลที่สาม matanya)

  1. ตา (อวัยวะ)
  2. ตา (ของมันฝรั่ง)

ภาษาอินโดนีเซียแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

จากภาษามาเลย์อิกดั้งเดิม *mata, จากภาษามาลาโย-พอลินีเชียนดั้งเดิม *mata, จากภาษาออสโตรนีเซียนดั้งเดิม *maCa

คำนามแก้ไข

mata (พหูพจน์ mata-mata, สัมพันธการกบุคคลที่หนึ่ง mataku, สัมพันธการกบุคคลที่สอง matamu, สัมพันธการกบุคคลที่สาม matanya)

  1. ตา (อวัยวะ)
  2. ตา (ของมันฝรั่ง)