ภาษาจ้วงแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

mak (อักขรวิธีเก่า mak)

  1. ไต


ภาษามาเลย์แก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

จาก emak, จากภาษามาเลย์อิกดั้งเดิม *əma-ʔ, จากภาษามาลาโย-จามิกดั้งเดิม *əma-ʔ, จากภาษามาลาโย-ซุมบาวันดั้งเดิม *əma-ʔ, จากภาษาซุนดา-ซูลาเวซีดั้งเดิม *əma-ʔ, จากภาษามาลาโย-พอลินีเชียนดั้งเดิม *əma-ʔ, จาก*əma

คำนามแก้ไข

mak (ยาวี مق‎, พหูพจน์ mak-mak, สัมพันธการกบุคคลที่หนึ่งไม่ทางการ makku, สัมพันธการกบุคคลที่สองไม่ทางการ makmu, สัมพันธการกบุคคลที่สาม maknya)

  1. แม่

ภาษาอินโดนีเซียแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

จากภาษามาเลย์ mak, จาก emak, จากภาษามาเลย์อิกดั้งเดิม *əma-ʔ, จากภาษามาลาโย-จามิกดั้งเดิม *əma-ʔ, จากภาษามาลาโย-ซุมบาวันดั้งเดิม *əma-ʔ, จากภาษาซุนดา-ซูลาเวซีดั้งเดิม *əma-ʔ, จากภาษามาลาโย-พอลินีเชียนดั้งเดิม *əma-ʔ, จาก*əma

คำนามแก้ไข

mak (พหูพจน์ mak-mak, สัมพันธการกบุคคลที่หนึ่ง makku, สัมพันธการกบุคคลที่สอง makmu, สัมพันธการกบุคคลที่สาม maknya)

  1. แม่