ภาษาฝรั่งเศสแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำกริยาวิเศษณ์แก้ไข

même

  1. (ใช้ก่อนคำนำหน้านาม) แม้
    Même les rois doivent mourirแม้แต่กษัตริย์ก็ต้องตาย

ลูกคำแก้ไข

คำคุณศัพท์แก้ไข

même (พหูพจน์ mêmes)

  1. เหมือนกัน
    Je l'ai acheté le même jour
    ฉันซื้อมันวันเดียวกัน

ดูเพิ่มแก้ไข

อ่านเพิ่มแก้ไข