ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

mái (จู้อิน ㄇㄞˊ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  5. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  6. การถอดอักษรแบบพินอินของ

ภาษา...แก้ไข

คำนามแก้ไข

mái

  1. น้ำ

ภาษาเวียดนามแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

From ภาษาเวียตติกดั้งเดิม *ɓaːlʔ.

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

mái (𠃅)

  1. หลังคา